אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

אוסף ייחודי של עבודות יד מאבנים צבעניות

כל העבודות נעשו בטכניקת מוזאיקה פלורנטינית.

התקשרות

054-4512999

מבחר יצירות