אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

גלית ערמוני - ציור ופיסול

יוצרת באמצעות פיסול קרמי וציור.
העבודות נותנות ביטוי לרגש האנושי.
הציורים צבעוניים וחומריים.
פסלי החומר מדגישים את ההבטים הטקסטורלים באמצעות שימוש באנגובים וגלזורות.

להתקשרות:

0544821964

galitarmony@bezeqint.net