אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

אמנית יוצרת אומרת כותבת

ילידת עין כרם ירושלים.בוגרת המדרשה למדתי אצל מיטב אמני ישראל-רפי לביא רן שחורי אוסבלדו רומברג יאיר גרבוז ועוד.

הייתי אחת משתי אמניות אשר סיימו את אותה שנה ואשר ראו בנו כאלו אשר תיכבושנה את קירות מוזיאוני העולם.

אך לצערי אני שפרשתי להיות אם - השארתי את הפטליות של להיות או לא להיות לעת הכיבוש הזה ואכן לרגעים אלו מלאי יצירה הגעתי למרות שהייתי במין נעילה אוטומטית. מרצון-איך יכולתי להיות טוטאלית אומן ואם טוטאלית גם יחד?

אני יכולה להעיד על עצמי כאומן שיצר בדיאלוג פנימי תוך התחבטות ושאלה

  • מה אעשה כרגע?
  • האם לגמרי להיות שם?
  • באותו מקום לו ייחלתי מאז ליצור?

אציין שלא חשפתי את עצמי והייתי להלך - יצור מלא אמירה ויצירה המחכה לצאת לגאולה.

אמנית יוצרת