אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

2me_Biennale_Internationale_dArt_Naf_Braine_le_Comte_Belgique

התערוכה הבינלאומית ה-2 לאמנות נאיבית, בלגיה.

2-18.6.2017

INVITATION

בתערוכה משתתפים 20 אמנים מרחבי העולם, ביניהם 2 אמניות ישראליות:

יודית יצחקי ונעמי עשת-רוזנצויג

***************************************

פרסום במדיה הבלגית (:

2ème Biennale Internationale d'Art Naïf, Braine le Comte, Belgique

 

A propos de 2ème Biennale internationale d'Art Naïf

Cette Biennale Internationale d'Art Naïf réunira des artistes reconnus figurant tant dans les musées et bâtiments publics que dans des collections privées et ce, aussi bien en Asie qu'en Europe, aux USA, Canada, Israël, Emirats Arabes, Australie, Russie, etc. Ces artistes renommés nous viennent d'Italie, d'Espagne, de Finlande, de Roumanie, de Cuba, de Russie, d'Israël, du Cambodge, de France et de Belgique. Tous se réjouissent de découvrir la Belgique et de faire découvrir leurs oeuvres au public belge. Et pour fêter cet événement, nous offrons un concert gratuit le samedi 17 juin à 15 h 30 sur le lieu d'exposition à l'ancienne église des Dominicains - 16 rue de Mons à Braine-le-Comte (entrée par la rue des Dominicains). Ne laissez pas passer cet événement unique en Belgique !!

 

 

Deux artistes israéliens participent à cette prestigieuse exposition d'art: Noemi Eshet-Rosenzweig et Yudit Yzhaki

 

למי מכם שמגיע לבלגיה ומעוניין לבקר בתערוכות

להלםן ימים ושעות פתיחה:

Mardi : de 11:00 à 18:00 - יום שלישי

Mercredi : de 11:00 à 18:00 - יום רביעי

Jeudi : de 11:00 à 18:00 - יום חמישי

Vendredi : de 11:00 à 20:00 - יום ששי

Samedi : de 11:00 à 20:00 - יום שבת

Dimanche : de 11:00 à 20:00 - יום ראשון

 

הכניסה חפשית, להתראות !!

 

http://www.quefaire.be/2eme-biennale-internationale-777297.shtml

 

https://www.out.be/fr/evenements/488261/-2eme-biennale-internationale-d-art-naif/

2me_Biennale_Internationale_dArt_Naf_Braine_le_Comte_Belgique - Invitation

2me_Biennale_Internationale_dArt_Naf_Braine_le_Comte_Belgique

2me_Biennale_Internationale_dArt_Naf_Braine_le_Comte_Belgique

2me_Biennale_Internationale_d'Art_Naf_Braine_le_Comte_Belgique

צרו קשר