אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

דינה גוזלן - סטודיו תמיד אשה

הנשיות מעסיקה אותי היצירות שלי הן חושניות, מבטאות את תחושותי ומקורן בתוכי.אינני משתמשת בחומר כחומר, אלא מתייחסת ליצירה כאל יישות שיש לה עבר משלה ואמירה משלה.

מבחר פסלים

צרו קשר