אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

אלידע עם-דוד - פיסול

פסל ומעצב רב תחומי באמנות מושגית עכשווית.

בעבודותיו חושף אלידע גישה מיוחדת לחומר. הפסלים מהווים כלי הבעה ויזואלי, יצירתי ועדכני.

לפנינו אמנות המהווה כלי פרשני למציאות המורכבת שבה אנו חיים.

אלידע יליד הארץ, בוגר אוניברסיטת תל אביב ומכון אבני לאמנויות.

התקשרות

050-5110110
elidaperform@hotmail.com

יצירה לדוגמא