אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

תערוכות

לפרסום תערוכה חינם באתר - יש לקרוא ראשית הנחיות ואחר ללחוץ על הכפתור שמעל. המוסכמה לדף:  artistName_exh201703

אם אתם מסתבכים בהעלאת תמונות שלחו ל shrew8@gmail.com

מתבקשים לפרסם קול קורא כהודעה בפורום בלבד. 

בשלבי ניסוי:  תערוכות במערכת סמדיי - אחרי רישום חד פעמי פה,  ניתן לשלוח לדואר  amanim.exhibitions@summday.co.il