אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

גלוקליזם - במוזיאון תל אביב

מבקר: עדי לב

השם שבעיני שם מוזר, שניתן לעבודות שהוצגו והשיכיים לשתי העשרות האחרונות שנבחרו באמנות הישראלית מוטעה מה.

השם המדויק שהיתי קורא לה מקוקליזם וכל מילה נוספת מיותרת.