אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

קול קורא - אוסף

כאן אני מבחר ממיטב קול קורא של מארגני התערוכות שפעילים באתר וגם ניתן להתרשם איפה. רוב המארגנים והאוצרים פועלים בארגון תערוכות בארץ ובחול באופן מחזורי בין חודש עד שנה.