אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

ביקורת תערוכה "נשים" ו"צבר"- לילך ליבריך בן יעקב

תאריך: 10 אוגוסט 2011 מתחם יפו.

מבקר: עדי לב

הערה: תערוכה נגמרה

עבודותיה של לילך מצטינות בעושר צבעים. בעוד שכבודתיה על הצברים יחסית דומים יותר לציורי אוירה, הרי בדיוקנאות שלה רואים את הכשרון האמיתי. היכולת של שילוב הדמות הכמעט נאיבית עם הרקע הצבעוני, הבחירה של הטקסטורה הבולטת בציור וחיבורי הצבעים - בזה מתבטאים כישוריה כציירת בולטת ואני צופה לה הכרה בהמשך.

תמונות מתערוכה