אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

ליאורה בנקל - אמנית רב תחומית

ליאורה בנקל בונה בציוריה מציאות חדשה דמיונית- פנטסטית ואנו מוצאים את עצמנו מתבוננים בהם,מנסים לקלף את פני השטח המורכבים כדי להגיע לסוד מהותם.עבודותיה של ליאורה מאכלסות בתוכן שובל של געגועים וזיכרונות, כמיהות, חלומות, שמחות וסצנותמחיי היום יום.

במשך השנים הצליחה האמנית ליצור מסות של ציורים בעלי סגנון מגובש וכתב יד אישי ואופייני.ניכר בהם החיפוש הסוריאליסטי אחר המסתורי והבלתי מודע, לצד דימויים ריאליסטים שיסודם בויזואליהמציאותית כמו בתים כפריים וכד'.לאלה היא מוסיפה שילובים של אורנומנטיקה ומקטעים דקורטיבייםהמטופלים כאילו היו רקמה אמנותית וצבעונית שלעיתים מסווים ומקלים על תחושות קשות ולעיתים מעידיםעל בחירה מודעת במימד הויטאלי של היופי והאור, תוך נטייה אל הציור הניסיוני והמשוחרר.

הציפוריםמגלות נוכחות עקבית ביצירותיה של בנקל. הדימוי הנשנה שלהן מהווה חלק מאסטרטגיית הביטוי האמנותי,הייחודי, המוצפן של האמנית: הן הנארטיב המכיל את המשל והמטאפורה, הן מעלות אסוציאציות וקונוטציותוהן המדגישות את המציאות המדומה שנוצרת בציורים בתהליך מחושב.בשל כושר התעופה של הציפור נקשרה ישותה לאידאות ומשמעויות במסורות השונות. היא מסמנת את הקשרשבין שמים לארץ, הרוחני והגשמי, התמימות והטוהר.

ליאורה מדגישה את פגיעותה הרבה של הציפור ואת כושר הניווט המופלא שלה, בעלי הכנף נושאים עבורהמטענים של זיכרונות מימי ילדותה במושב בצרה, ובציורים הם עוברים טרנספורמציה והאנשה שמלווה לאפעם בניו-אנסים הומוריסטיים גם כשהנושא מאזכר תהליכים של הזדקנות וכד'. לעיתים הציפורים משתקפותכיצורים יפהפיים ולעיתים זועפים, בעלי מקור מחודד מאיים ופלומה סומרת.

המבנים הארכיטקטוניים שבציורים מהווים עדויות לדימיונה היוצר של האמנית, כשהעושר הצבעוני והצורנימדגישים את היותה יוצרת רבת עוצמה.

אורית לוטרינגר אוצרת

הפרש

ציפור גן העדן

עבודות נבחרות

צרו קשר