אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

ביקורת תערוכה "בין הגלוי לנסתר" - מיכל לויט בבית האמנים

בבית האמנים בתל אביב מראה מיכל את יכולתה הרבה בציור פוטרטים, שמשקפים את דמותה, גם בציורי הגברים, אבל מראים יכולת רבה בהצללות ושקיפות , במשחק של גוונים ובאקספרסיוניזים עדין הנותן תענוג לצופים בפרוטרטים אלו. את ההשפעה של מורשת משפחתה האדריכאלית (רכטר) רואים בסדרת ציורי בתים, אבל לכל הדעות ההצלחה של התערוכה בעיני הם בפרוטרטים העדינים. מומלץ ביותר ובאותו הזדמנות גם לבקר ב''לצבוע את האפור'' ו''קשור היטב'' בבית האמנים.

מבקר: עדי לב

תאריך פתיחה: 24-11-2011 משך כחודש.

עבודות