אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

תערוכת "חמישים גוונים של דת"-לאמנית ליאת לומברוזו

תערוכת "חמישים גוונים של דת"-לאמנית ליאת לומברוזו

תערוכת צילומים

אוצר: אבנר אברהם

גלריה: הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, באונ' ת"א

בנבואת ישעיהו הנביא נאמר:

"וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ"

כאשר המשמעות של היעוד הזה הינה, שלעתיד לבוא לפי דעות של פרשנים רבים יהיה שינוי במנהגו של עולם, מובן שיעוד זה יתקיים כפשוטו.

התערוכה מדברת על רעיון אוטופי של עתיד מבטיח ושוויוני לבני האדם, שבו כל הדתות יכירו שכל בני האדם "נוצרו בצלם"

לפיכך הרעיון של גוונים באמונה ובדת יתקבל באהבה כיוון שהתובנה היא שכל בני האדם באים מאותו המקור..

האמונה קיימת בגוונים רבים באופנים שונים בכל הדתות,

הצגתם בתערוכה נועד לחזק את הפתיחות והקבלה שישנו משותף בבסיסם של הדתות, ואל אותו המשותף המקבל האוהב היפה והפלורליסטי עלינו לשאוף!

אם נשכיל ונדע לפתוח את ליבנו ומחשבתנו לאחר ולשונה בה במידה שיפתח אף הוא את ליבו ומחשבותיו הרי אנו יוצרים גשר אמיתי.

זהו הגשר ש – 50 גוונים מנסה לבנות אצל הצופה - היכולת להתחבר לאחר להכיר באמונתו ולדעת לחבר בין גווני הדתות והאמונות ליצירתו של עולם טוב יותר.

נעילה: 30.4.2016

ליאת לומברוזו

ליאת לומברוזו

ליאת לומברוזו

צרו קשר