אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

נחמן שתיל - צייר נאיבי

ציורו של נחמן שתיל מתבטאים בדמיון רב, ביכולת טכנית גבוהה, מביעים את רגשתיו ואת דעותיו על העולם מנקודת המבט האישית המיוחדת שלו.

ציורים הנאיבים לכאורה מביעים ביקורת על העולם - כמה דוגמאות:

  1. כריש נדלן עם ידיו הגדולות החומדות הכל.
  2. עולם משוגע, שבו פיזה הוא הישר וכל האחרים עקומים - משל על כך שנורמטיבי לא בהחלט הוא הנכון.
  3. קרב תרנגולים מטופש, כי הרכבת מגיעה עוד מעט ודורסת אותם - משל לאנשים הנלחמים עד חורמה.
  4. פקק תנועה שבתוכו נראה איכר עם חמורו שלוים כביקורת על העולם התעשיתי.
  5. במרוץ מול הזרם רואים את השיכור הרץ אחרי היין ותוך כדי כך עושה הפוך מכולם, ללא שיקול דעת.

מבחר עבודות

עבודות נוספות

צרו קשר