אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

נימה קטלב בנמל יפו

נימה מצטיינת ביכולת שירטוט טובה, הבא לידי ביטוי בציוריה.

העבודות ריאלסטיות עם תוספות סוריאלסטיות, והשפעות מאשר ודלי. היא משתמשת  בסימבלוזים בעבודות האיור שרטוט והציור שלה. עבודות מושקעות עם מסרים.

העבודות בנייר פיגורטיביות והיא משתמשת במחזוריות מעגלית, אליפטית, בעבודות הנייר שלה.

 

אתר אישי: http://www.nimaktalav.com

 

עבודות

צרו קשר