אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

Svetlana Behor - אומנות סוריאליסטית

מוסמכת ומלמדת בקבוצה קטנה או על בסיס אישי ומוכנה לתת לך בסיס חזק בציורי שמן גרפיקה ציורי רישום והכנת תיק עבודות לסטודגטים.

אתר הבית

sbehor.blogspot.com

טלפון: t. 057 24 00 507

מבחר עבודות

צרו קשר