אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

תערוכה של פנינה ורד - עץ השדה

פנינה ורד

ציירת טבע

מתגוררת ויוצרת ברעננה משנת 76

פנינה ורד מתמקדת בעבודותיה בתיאורי טבע ונוף, מעצם היותה מחוברת בכל נימיה לנוף הארץ.

מבין סדרות רבות של עבודות אשר הוכנו בטכניקות מגוונות, בחרתי להציג בתערוכה דווקא את זו בה מתוארים עצים בנוף הפתוח.

"הטבע הוא מעשה האמנות של אלוהים", אמר דנטה. ואכן העצים מייצגים בנופם את יפי הבריאה.

יופי, פיוט, געגוע, מיסטיקה, חלום ועץ הם מונחים קשורים.

בישראל משמעות לאומית מיוחדת לעץ. הוא מסמל את הברית בין העם לאדמה, את כיבוש השממה ואת התיישבות הקבע. נטיעת עץ למען הבנים אף שיישא פרי רק בזמנם, נובעת מפרספקטיבת זמן רחבה, מאורך רוח, מחוסר אנוכיות, מאמונה בעתיד, מתבונה של שורשיות. כל אלה טבועים בדמה של פנינה ורד, אשר בגיל צעיר מאוד עלתה לישראל ללא הוריה, והצטרפה לחברי קיבוץ חניתה.

כציירת פוסט מודרניסטית מצליחה ורד לבטא, בציוריה לאורך כל שנות יצירתה, ובתערוכה זו דרך ציורי העצים גם את תחושותיה ורגשותיה באמצעות משיכות מכחול רבות עוצמה ושימוש בסקלת צבעים רחבה. הללו יוצרים בעבודות חיות אדירה, שמקורה בחוויות פנימיות של האמנית ומאהבתה ליפי הטבע והנוף של ישראל.

כשרונה האמנותי של פנינה ורד מצליח ללכוד את ייחודו של הנוף המקומי ובד בבד את ההתרשמות שלה ממנו, הנמצאת מעבר לזמן הפיזי. כל ציור שלה מתחיל את דרכו בהתרשמות, במקום עצמו, ברישום ובצילום. מכאן ממשיך התהליך בסטודיו שלה במסע על מצעים/פורמטים שונים במגוון טכניקות, המשלבות בשנים האחרונות גם עבודה במחשב. תוצאת תהליך זה – ציורים המענגים בצבעוניותם את הצופה, ומיטיבים להעביר לו את ההתרשמות הסובייקטיבית שלה.

כאשר מתמקדת פנינה ורד בנוף כדי לציירו – הנוף 'מתגבר' עליה, על הפורמט, כמו גם על תנועות ומקצבי המכחול שלה. סולם הצבעים הנבחר על ידה משקף את ההתרשמות הראשונית שלה, על מנת להנציח את המראות הנתונים להשתנויות העיתים; לזוויות בנות החלוף; לתמורות האור ולרטט החיים.

בדרך זו מצליחה פנינה ורד לברוא מחדש כל פיסת נוף ולהטביע בה את חותמה האישי – הסגולי להנאתנו הצופים.

אורנה פיכמן –

אוצרת העירייה

פנינה ורד

עץ השדה

עץ השדה

צרו קשר