אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

יפה מאיר - ציור ופיסול

ציירת ופסלת במגוון מדיומים.

barak16@012.net.il

טלפון:

03-5062748

0544-534157

עבודות נבחרות