אמנים - אמנות ישראליתamanim.com

ביקורת תערוכה - "סמלים מוזיקאלים" - יהודית אשר - באלחרזי

עבודתה של יהודית מאוד אסתטים ופונה אל המחשבה הצופה בשני חושים - ראיה ומחשבה: על סמלים מהמיתולוגיה היונית של אלים , כלי המוזיקה והסמלים מצטרפים יחד לחגיגה לעין.

עבודות שוות צפיה בבית האמנים אלחרזי ברמה אחת מעל ליתר העבודות של חודש זה.

מבחר עבודות